Tilskud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark – 2009 – 2013

Som en del af Overbygningspuljen kunne der i perioden 2009 til 2013 søges tilbud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark.
Tilskud blev finansieret af Kulturstyrelsen.

Baggrund
Ideen med at give tilskud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark var at styrke folkebibliotekernes internationale samarbejde og videndeling.

Målet var:
1. At løfte niveauet for internationale konferencer, workshops og lign. i Danmark og sikre en optimal videndeling med sigte på at fremme innovation og replikation.
2. At sikre at udviklingen af danske folkebiblioteker bliver kendt i udlandet – samt at væsentlige internationale biblioteksudviklingsaktiviteter bliver kendt i Danmark.

Som en del af sekretariatets opgave afviklede Københavns Biblioteker og Aarhus Kommunes Biblitoeker en årlig international konference i perioden.

Ansøgningsfrist og tidsforløb
Tilskud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark blev udbudt tre gange om året.

Udbetalingen af tilskud og støtte til Internationale konferencer i Danmark skete under følgende bevillingsforudsætninger:

– Ansøgerne var forpligtet til at invitere samtlige folkebiblioteker og til at gennemføre konferencen!
– Der skulle være internationale oplægsholdere ved konferencen
– Ansøgerne var ligeledes forpligtet til at sikre et tilbageløb af viden til hjemmesiden – som samler erfaringerne fra konferencerne.

Hvem kunne ansøge?
Folkebiblioteker, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebibliotekerne kan ansøge sekretariatet om midler til internationale konferencer i Danmark.

Hvad kunne der søges tilskud til?
Der ydes midler til:
(1) Personaletimer til forberedelse af konferencer, og
(2) Internationale foredragsholderes honorar, herunder rejser og ophold.

Der kunne max. ansøges om kr. 50.000,- til en international konference, workshop el.lign. i Danmark.
Se øvrige betingelser for ansøgning i vejledningen og ansøgningsskemaet.

Ansøgninger skulle indsendes elektronisk og stiles til mailadressen: kontakt@bibliotekskonferencer.dk

Kontaktpersoner
Ansøgning om tilskud blev administreret af Københavns Biblioteker og Borgerservice og Biblioteker, Århus i et fælles sekretariat.
Sekretariatet skulle bidrage til en koordinering af tidspunkter og programmer for internationale konferencer i Danmark så overlap så vidt muligt kunne undgås.
Sekretariatet stod også til rådighed med vejledning og sparring om udvikling af nye konference- og mødeformer, der kunne sikre fortsat interesse for – og optimalt udbytte af – deltagelse i danske internationale konferencer.

Sekretariatet var placeret i Aarhus.

Projekt- /sekretariatsleder: Lotte Duwe Nielsen ldn@aarhus.dk
Kontaktperson i København: før 1.10.2013: Mads Gaml, Efter 1. 10.2013: Finn Petersen

Ansøgningsskema


Copyright © 2004–2009. All rights reserved.

RSS Feed. This blog is proudly powered by Wordpress and uses Modern Clix, a theme by Rodrigo Galindez.